Bod nula / Jorn Lier Horst , Thomas Enger , Zuzana Demjánová prel. - Premedia, Bratislava, 2019.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-725-1
literatúra nórska - romány kriminálne - inšpektor Alexander Blix - novinárka Emma Rammová
vypožičaná K105978 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ