Roztancované putá / Zdenka Wenzlová Švábeková - Elist, Liptovsk˜ Mikul ¨, 2017.
ISBN 8-80-8197-038-2
poézia slovenská - poézia
vožná K105985 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ