Bankárova žena / Cristina Alger , Patrik Roľko prel. - Lindeni, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-566-1066-4
literatúra americká - trilery - romány kriminálne
vypožičaná K105986 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ