Medveď / Gard Sveen , Zuzana Demjánová prel. - Premedia, Bratislava, 2019.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-721-3
literatúra nórska - romány kriminálne - detektív Tommy Bergmann - romány špionážne - služby tajné
vypožičaná K105990 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ