Vzdelaná / Tara Westoverová , Daniela Šinková prel. - Tatran, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-222-1029-4
literatúra americká - memoáre - príbehy skutočné - romány spoločenské - romány biografické - Westoverová, Tara/spisovateľka/ - vzdelanie
vypožičaná K105991 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ