Majstrovstvo : Odhaľ tajnú cestu k úspechu / Robert Greene , Michal Zidor prel. - Motýľ, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8164-091-9
174 - evolúcia - inteligencia - mozog - mozog ľudský - povolanie - voľba povolania - úspech - komunikácia - komunikácia neverbálna - závisť - lenivosť - egocentrizmus - agresivita - kreativita - moc - rast - rast profesionálny - zmysel života - sila vnútorná - myslenie - strach - pokora - pokora - vyčerpanie - vodcovstvo - pamäť - sila životná
vypožičaná K105992 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ