Pomažované vtáča / Jerzy Kosinski , Peter Tkačenko prel. - Odeon, Praha, 2019.
ISBN 8-80-551-6280-5
literatúra požská - romány spoločenské - vojna svetová II. 1939-1945 - násilie
vypožičaná K105998 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ