Kde raky spievajú / Delia Owensová , Marianna Bachledová prel. - Tatran, Bratislava, 2019.
Edícia LUK - Knižnica modernej svetovej prózy
ISBN 8-80-222-1023-2
literatúra americká - romány spoločenské
vypožičaná K106011 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ