Chlapec a pes / Ivona Březinová , Marta Zajacová prel., Eva Svrčková ilustr. - Albatros Media Slovakia s.r.o., Bratislava, 2011.
ISBN 8-80-00-02749-4
literatúra česká - literatúra detská - príbehy o chlapcoch - psy asistenčné
vožná K106020 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ