Než k nám príde Euro / Ladislav Balko - Epos, Ru‘omberok, 2006.
ISBN 80-8057-661-0
336.7 - financie - mena - politika menová - Európska únia - Európska centrálna banka(ECB) - únia menová - eurozóna - euro
voľná K96460 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ