Amnestie : Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou / Maroš Hečko , Fedor Blaščák , Lenka Marečková - Slovart, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-556-4212-3
32 - politika slovenská - eseje - amnestia - spomienky - štúdie odborné - Husák, Gustáv - Havel, Václav(5.10.1936) - dokumenty - sloboda - poviedka filmová - komiksy - totalita - revolúcia nežná - revolúcia novembrová - prevrat politický
vypožičaná K106054 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ