Slovenský štát : (1939-1945) / Ivan Kamenec , Eva Vondrášková prel. - Anomal, Praha, 1992.
ISBN 80-900235-3-3
908 - dejiny slovenské - vojna svetová II. 1939-1945 - Slovenský štát(1939-1945) - Židia - otázka židovská - kódex - kódex židovský
voľná K96485 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ