Devín : monografia / Štefan Borovský - Obzor, Bratislava, 1984.
943.76(437.6) - Devín - Slovensko - dejiny - geografia - výskum - národopis - umenie
vožná K96543 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ