Vzkriesenie Olympie / Vojtech Zamarovský - Šport, Bratislava, 1986.
hry olympijské - dejiny - Olympia - 796.032.2 - športovci československí - dejiny športu
voľná K76116 D
voľná K96545 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ