Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave / Dalibor Hanes - Iura Edition, Bratislava, 2002.
ISBN 80-89047-34-3
347 - podnikanie - spoločnosti obchodné - spoločnosť s ručením obmedzeným - charakteristika - vývoj - typy - vznik - vklady - podiely - povinnosti - organizácia - konatelia - zmluvy - zrušenie - zánik - práva - exekúcie - likvidácia - stanovy
voľná K96569 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ