Úspory energie v domě / Karel Srdečný , František Macholda - Grada Publishing, Praha, 2004.
Edícia Profi hobby
ISBN 80-247-0523-0
620.9 - energetika - energia - úspory - zatepľovanie - vetranie - kúrenie - zdroje tepla - ekonomika - biomasa - vykurovanie - okná - ekológia
voľná K96650 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ