Pôst podľa kláštornej medicíny / Kilian Saum , Johanes G. Mayer , Bernhard Uehleke , Judita Melcerová prel. - Ikar, Bratislava, 2006.
ISBN 80-551-1228-2
613.2 - zdravie - bylinky - potraviny - pôst - masáže - gymnastika - medicína - výživa - spiritualita - masáže - cvičenia dychové - hygiena telesná - kúpele - rastliny liečivé - čaje liečivé - recepty - výživa zdravá
voľná K96667 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ