Reprezentačný biografický lexikón Slovenska / Reprezentačn zahl. - Matica slovenská, Martin, 1999.
ISBN 80-7090-537-9
biografie - Slovensko - 929(031)(437.6) - lexikóny
vožná K91982 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ