Slovensko-anglický anglicko-slovenský slovník / Slovensk zahl. - Príroda, Bratislava, 2005.
ISBN 80-07-01311-3
801.32=20 - slovníky dvojjazyčné - jazyk anglický
vožná K96687 D
vožná K96688 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ