Decentralizácia na Slovensku : Bilancia nekonečného príbehu 1995-2005 / Viktor Nižňanský - Úrad vlády SR, Bratislava, 2005.
ISBN 80-969447-1-1
34 - právo - Slovensko - decentralizácia - reformy politické - stratégia - koncepcia - projekt - samosprávy
vožná K96707 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ