Quo vadis : Osudové hodiny žudstva / Hans-Christian Huf , Vojtech Kellö prel. - Ikar, Bratislava, 1999.
ISBN 80-7118-739-9
dejiny svetové 1871-1917 - katastrofy - bitky - atentáty - Waterloo - Pompeje - mor - Atlantída - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - 93
vožná K91986 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ