Príručka súkromného podnikania / Martin Kontra - Alfa, Bratislava, 1990.
Edícia Edícia ekonomickej literatúry
ISBN 80-05-00790-6
ekonomika - podnikanie súkromné - dane - zabezpečenie sociálne - vzťahy pracovné - vzťahy pracovno-právne - 65.01 - akcionári - spoločnosť - spoločnosť akciová
voľná K96756 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ