Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovatežov / Zora Špačková prel., Svetov zahl. - Príroda, Bratislava, 1998.
ISBN 80-07-01037-8
literatúra svetová - diela literárne - obsahy - 82
vožná K90928 D
K90929 MC
vožná K91989 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ