Dejepisná čítanka / Herta Tkadlečková zost. - Orbis Pictus Istropolitana , Bratislava, 1994.
ISBN 80-7158-030-9
94(437.6) - dejepis - učebnice - čítanka - Bratislava - Matica slovenská - Šafárik, Pavol Jozef - Bajza, Jozef Ignac - Curie-Sklodowská, Mária-(1867-1934) - Waterloo
vožná K96772 D
vožná K96818 D
vožná K96859 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ