Prírodoveda pre 9. ročník základných škôl / Ida Hantabálová , Katarína Čumová , Darina Dérerová - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1994.
ISBN 80-08-02205-1
372.8 - učebnice základných škôl - prírodoveda - hmota - pohyb - energia - Zem
vožná K96775 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ