Ilustrácie kníh pre deti / Anton Macko zost. - Tatran, Bratislava, 1979.
75.05 - pomôcky metodické - umenie výtvarné - ilustrácie
vožná K96785 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ