Slovenčina moja / František Kočiš - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1990.
ISBN 80-08-00394-4
808 - slovenčina - jazyk slovenský - jazyk spisovný - morfológia - nárečia slovenské - slová cudzie
voľná K96825 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ