Biela žalia : Zborník povestí, balád a legiend hornej Nitry / Biel zahl. - Regionálne kultúrne stredisko, Prievidza, 1995.
ISBN 80-967054-2-3
literatúra slovenská - balady - povesti - legendy - Horná Nitra
vožná K96867 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ