Stručné dejiny maliarstva : od Cézanna po Picassa / Herbert Read , Marian Fridrichovský prel. - Tatran, Bratislava, 1967.
75.03 - umenie výtvarné - umenie moderné - kubizmus - futurizmus - dadaizmus - surrealizmus
vožná K96869 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ