Kdo je Madame Curie / V. H. Matula - Orbis, Praha, 1949.
929 CURIE, M. - biografie - Curie-Sklodowská, Mária-(1867-1934) - vedci - rádioaktivita - látky rádioaktívne
vožná K96925 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ