Hodnocení žákú : Formy hodnocení, učitel a žák.... / Zdeněk Kolář , Renata Šikulová - Grada Publishing, Praha, 2005.
ISBN 80-247-0885-X
371 - pedagogika - hodnotenie žiakov - učitež - vzahy medzižudské - formy
vožná K97042 D
vožná K98579 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ