Slovensko 2005 : Súhrnná správa o stave spoločnosti / Slovensk zahl. - Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2006.
Edícia Slovensko v pohybe
ISBN 80-88935-84-9
32 - Slovensko - vývoj politický - politika vnútorná - politika zahraničná - spoločnosť - politika sociálna - prostredie životné - zdravotníctvo - školstvo - kultúra - médiá
voľná K97045 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ