Rozprávkar a Rozprávnica : Päť obrazov zo života Pavla Emanuela Dobšinského / Peter Glocko , Barbora Glocková ilustr. - Perfekt, Bratislava, 2006.
ISBN 80-8046-323-9
929 - biografie - životopisy - Dobšinský, Pavol(1828-1885) - knihy náučné pre deti
voľná K97046 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ