Spievajúca lipka : Rozprávky západných Slovanov / Pawol Nedo , Viera Gašparíková prel., Helena Zmatlíková ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1972.
literatúra švajčiarska - rozprávky - Slovania
voľná K97073 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ