Nové trendy pri syntetických drogách v Európskej únii : Epidemiológia a spôsoby redukcie dopytu / Paul Griffiths , Louisa Vingoe , karl Jensen , Alojz Nociar prel. - Arimes, Bratislava, 1998.
ISBN 80-88942-02-0
Európska únia - drogy - epidemiológia - dopyt - ponuka - drogy syntetické - účinky psychologické - 179
vožná K97094 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ