Exekúcie 1/96 / Exekúci zahl. - Poradca podnikateľa, ’ilina, 1996.
34 - styk platobný - exekúcie - plánovanie strategické - internet - zákony - zákon devízový - podnikanie - postihnutie zdravotné - kultúra firemná - manažér - osobnosť manažéra - kategorizácia pohostinstiev
K97098 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ