Veľké proroctvá Sibyly-kráľovnej zo Sáby : Proroctvá slepého mládenca a mnohé iné proroctvá, ako aj spôsoby veštenia, ich podrobný výpočet a opis / Vlado Bednár zost. - Tatran, Bratislava, 1991.
ISBN 80-222-0293-2
veštenie - proroci - proroctvá - Sibyla - povery - 291
vypožičaná K83262 D
voľná K83591 D
voľná K84219 D
voľná K97107 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ