Podnikanie a banky : Podnikateľ a bankový styk. Zmenky, šeky, Platobné karty.... / Božena Petrjánošová - Poradca podnikateľa, ’ilina, 2000.
336.71 - podnikanie - banky - styk bankový - zmenky - šeky - karty platobné - úvery - papiere cenné - leasing
voľná K97110 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ