Futbalová technika / Ferdinand Vyskoč prel., Futbalov zahl. - Príroda, Bratislava, 2005.
Edícia iQUEST
ISBN 80-07-01344-X
910 - príručky praktické - technika - futbal - výstroj futbalový - terminológia
vožná K97167 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ