Praktická príručka rybára : Údaje a fakty pre rybárske skúšky a prax / Hans Eiber , Juraj Halas prel. - Príroda, Bratislava, 2004.
ISBN 80-07-01238-9
rybárstvo - príručky praktické - skúšky - prax - voda - ryby - choroby rýb - ochrana detí - fauna vodná - flóra vodná - náčinie rybárske - loviská - 639.2
vypožičaná K97169 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ