Ročenka odbojárov 1998 / Milan Piovarči zost., Ročenk zahl. - Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Bratislava, 1998.
ISBN 80-900556-9-9
059 - ročenky - graffiti - kalendáre - veda - osobnosti - palác prezidentský - Meresjev - Čunovo - Rómovia
K97201 D
K97202 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ