Smerom k udržatelnej ekonomike / Smero zahl. - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Poniky, 63541.
341.2 - ekonomika - právo - odpady - politika - alternatívy
vožná K97237 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ