Nová maturita. Geografia / Monika Reiterová - Príroda, Bratislava, 2004.
Edícia Nová maturita
ISBN 80-07-01308-3
911.3 - príručky pre študentov - maturity - geografia - geografia fyzická - Slovenská republika - environmentalizmus - ekológia
vožná K97272 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ