Jak se stát úspěšnou ženou / Marie Němcová - Grada Publishing, Praha, 2006.
ISBN 80-247-1597-X
159.9 - pracovisko - stratégia - pohovory pracovné - mobbing(šikanovanie-psychický teror) - kariéra - podnikanie - úspechy - 331.11
voľná K97285 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ