Fitness. Křečové žíly : Cviky, léčba, prevence / Thomas Klyscz , Michael Junger , Jiří Pondělíček prel. - Ivo Železný, Praha, 2001.
ISBN 80-240-1952-3
796.4 - žily krčové - choroby - metódy vyšetrovacie - liečenie - lieky - šport - prevencia
voľná K97305 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ