Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel. - Computer Press, Praha, 2000.
ISBN 80-7226-351-X
331.01 - organizácia - riadenie obchodu - firma - reorganizácia - stratégia - zmeny - demografia - stres - správanie - inovácia - riadenie podniku - komunikácia - nátlak - nedôvera - podpora - presviedčanie - schopnosti pracovné - hodnotenie - riadenie žudí
vožná K97310 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ