Manažerka a stres / Ivana Šnýdrová - Grada Publishing, Praha, 2006.
ISBN 80-247-1272-5
331.11 - stres - chovanie ľudské - práca - žena moderná - trh práce európsky - cvičenia praktické - manažéring - rovnosť muža a ženy - trh práce - odmeňovanie - nezamestnanosť
voľná K97317 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ