Lietanie / Rob Alcraft , Jana Kočvarová prel., Vladimír Kočvara prel. - Príroda, Bratislava, 2006.
ISBN 80-07-01353-9
629.73 - lietanie - lietadlá - letectvo vojenské - vetrone - lietadlá ultražahké - vrtužníky - rogalo - raketoplány
vožná K97324 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ