Podnikanie : Rodinné a malé podnikanie / Ján Mráz - Mráz, Prievidza, 2006.
Edícia Podnikanie
ISBN 80-969545-0-4
podnikanie - plán podnikatežský - financie - financovanie - zdroje - zdroje žudské - účtovníctvo - účet - odvody - dane - marketing - manažéring - ekonomika - doprava - Európska únia - riziko - poistenie - doprava medzinárodná - komunikácia - podnikanie rodinné - situácie krízové - riadenie žudí - riadenie kolektívu - účet podnikatežský - odvody - fond sociálny - komunikácia internetová - 65
vožná K97436 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ