Odpísaní.... / Slavo Kalný - Fortuna Print, Bratislava, 2006.
ISBN 80-89144-68-3
literatúra slovenská - literatúra faktu - Svedkovia Jehovovi - kňazi - učitelia - Rómovia - príbehy skutočné
K97437 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ